Riool Oost Fase 2A

Straten in Fase 2A zijn :

Er zijn al in een aantal straten bewonerscomités gevormd. Bent u geïnteresseerd in een dergelijk comité en/of wilt u meepraten, stuur dan een email naar ( afhankelijk van de straat waar u woont)

Carel Reinierszkade (oost) bzhcreinierszoost@gmail.com
Van Heutszstraat bzhvanheutsz@gmail.com
Pijnacker Hordijkstraat bzhhordijk@gmail.com
Rooseboomstraat bzhrooseboom@gmail.com

2018 April  Definitieve ontwerpen

Bzh Oost F2A 20170925  Definitief  Carel Reinierzskade

Bzh Oost F2A 20170925  Definitief  Pijnacker Hordijkstraat

Bzh Oost F2A 20170925  Definitief  Rooseboomstraat

Bzh Oost F2A 20170925  Definitief  V Heutszstraat

 

2016 9 november

De bomenkaart en onderzoek voor fase 2

20161019-bezuidenhout-bomenbasiskaart

20161019-bezuidenhout-bomentoekomst-nieuw

20161019-bezuidenhout-bomentoekomst-huidig

bea-bezuidenhout-oost-den-haag-2016-16-oktober

20161019-bezuidenhout-bomenverplantbaar

 

 

2016 Juni   Voorlopige ontwerpen per straat

Van Heutszstraat 95017044 VO

Rooseboomstraat 95017044 VO

Pijnacker Hordijkstraat 95017044 VO

Carel Reinierszstraat deel 1 95017044 VO

Carel Reinierszstraat deel 2 95017044 VO

Overzicht Fase 2  – deel 1 95017044 VO

Overzicht Fase 2  – deel 2 95017044 VO

De plannen :  In het voorlopig ontwerp staat onder andere:

  • de nieuwe afmetingen van de stoep en straat
  • waar bomen blijven staan, worden gekapt en worden geplant
  • waar straks geparkeerd kan worden

Bekijk hier onder de voorlopige ontwerpen

1. Variant maximaal parkeren

2. Variant minimaal parkeren

3. Tussen variant

 Dwarsprofielen van alle straten

Indicatieve planning Fase 2

Tijdens de informatiebijeenkomst, via de mail (Bezuidenhout-oost@denhaag.nl) en tijdens straatgesprekken kunnen bewoners meedenken over de ontwerpen.

Planning en besluitvorming

Begin juli 2016 zijn de afgeronde ontwerpen tijdens een inloopavond in te zien. Er is dan gedurende twee weken nog de mogelijkheid een reactie te geven. In september 2016 gaat het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over fase 2. Daarna volgt de voorbereiding van de uitvoering. De uitvoering zelf start naar verwachting rond de zomer van 2017.