Riool Oost Fase 1

11 februari 2016  Hierbij de tijdsplanning waar per straat staat wanneer werk begint.

 

De straten in Fase 1 zijn  :

Er zijn al in een aantal straten bewonerscomités gevormd. Bent u geinteresseerd in een dergelijk comité en/of wilt u meepraten, stuur dan een email naar ( afhankelijk van de straat waar u woont)

– Johannes Camphuijstraat              bzhcampzuid@gmail.com
– Hendrik Zwaardecroonstraat     bzhzwaard@gmail.com
– Stuyvesantstraat                                 bzhstuyvzuid@gmail.com
– Usselincxstraat                                    bzhusselinc@gmail.com
– Maystraat                                               bzhmaystraat@gmail.com
– DeVriesstraat                                      bzhdevriesstraat@gmail.com
– van der Capellenstraat                   bzhcapellen@gmail.com
– Sibergstraat                                          bzhsibergzuid@gmail.com
– van der Wijckstraat                          bzhvanderwijck@gmail.com

Het afgelopen jaar  zijn er informatie-bijeenkomsten geweest met gemeenteambtenaren. De vragen die op deze bijeenkomsten werden gesteld, zijn beantwoord door de projectleider van de gemeente.

Vragen en Antwoorden BZH-Oost Fase 1

Februari 2016       Onderstaand de Definitieve Ontwerptekeningen (DO) van Bezuidenhout-Oost fase 1, per straat weergegeven. Deze pdf’s geven de meest recente informatie weer van de uiteindelijke situatie.

De legenda (1.) is los bijgevoegd, zodat de tekeningen leesbaar zijn.  

Ook bijgevoegd het beplantingsplan (12). Reacties en wensen van bewoners zijn hierin meegenomen..

 De wijzigingen ten opzichten van het voorontwerp:

– Voor enkele straten geld dat er een boom is verschoven ivm kabels & leidingen.

– Toegevoegd verlichting, parkeerautomaten, fietsnieten, vuilnisbakken en geveltuintjes.

1.Legenda

2.Stuyvesantstraat        In overleg met bewoners is de kruising met de De Vriesstraat anders van opzet waardoor flink oor aan een zijde is ontstaan.

Inritblokken vanaf de Juliana van Stolbergweg waren in eerste instantie vanuit het VO Juliana van Stolberglaan overgenomen. Met de vertraging van dit project wordt deze nieuwe situatie nu al uitgevoerd. Ook wordt het fietspad hier verlegd.

Deels bomen verplaatst in overleg met bewoners in verband met bereikbaarheid zodat deze niet recht voor de portieken staan.

3.Hendrik Zwaardecroonstraat.  2 x verplaatste drempel ivm positie naast boom wat slecht is voor groeiomstandigheden boom.

4.Van der Capellenstraat.   De grote bomen bij de knoopjes zijn iets naar binnen geplaatst omdat ze erg dicht op straat stonden.

5.Van der Wyckstraat.   3 nieuwe bomen minder ivm grote hoeveelheden kabels en leidingen. 1 parkeerplek minder om toegang tot school te vergroten.

6.Christoffel van Swollstraat.   Bomen toch niet mogelijk ivm grote hoeveelheden kabels&leidingen in deze krappe straat.

7.Johannes Camphuijsstraat.   In overleg met bewoners zijn boom en fietsbeugel verplaatst van nummers 230-232 richting Juliana van Stolberglaan. Ook is de parkeerautomaat verplaatst naar de overkant straat.

8.Usselincxstraat.   In overleg met bewoners wordt de fietsbeugel Usselincxstraat bij nummer 109-113/115-119 niet geplaatst.

9.Maystraat

10.De Vriesstraat

11.Sibergstraat

Voor de Maystraat (9), De Vriesstraat (10) en de Sibergstraat (11) zijn geen noemenswaardige wijzigingen.

12.Beplantingsplan Bezuidenhout-Oost fase 1

 

Een Bezuidenhout site