Oude Ministerie EZ

Verbouw voormalig Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30.

Kantoor wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor het gebruik door adviescolleges van de regering.
Het kantoor wordt gemoderniseerd, waardoor het monument wordt aangepast aan nieuwe eisen. De vestiging van de planbureaus betekent hoogwaardige werkgelegenheid in de wijk.

In de tweede helft van 2016 vestigen in dit pand het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.