Boodschap aan de bevolking van Den Haag

In 2003 kreeg de Haagse historicus drs. Carlo Tinschert van de Stichting 3 maart ’45 de opdracht een onderzoek te verrichten naar de ware toedracht van het Britse bombardement op de wijk Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945. Dit bombardement was gericht op de Duitse V-2 installaties in het Haagse Bos, maar trof in plaats daarvan de wijk Bezuidenhout, waarbij 510 burgers het leven lieten, 230 zwaar gewond werden en tienduizenden dakloos raakten. Twee jaar later rondde Tinschert zijn onderzoek af, dat resulteerde in een uitstekend gedocumenteerde, en in een heldere en pakkende schrijfstijl geschreven boek over het bombardement. 
Hij heeft de mislukte aanval zelf in een brede historische context geplaatst, waarbij hij de ontwikkeling en inzet van de Duitse V1 en V2 wapens beschrijft, waarna het bombardement op 3 maart 1945 en de nasleep van de aanval uitvoerig aan bod komen. Tinschert heeft in zijn boek niet alleen een helder overzicht van de historische gebeurtenissen gegeven, maar, aan de hand van degelijk archiefonderzoek, ook veel vragen weten te beantwoorden waarom het bombardement zo tragisch mislukte.
Het boek is voorzien van een uitgebreid notenapparaat en bronnenoverzicht, en is ruim geïllustreerd. Ook voor de niet of nauwelijks in het onderwerp ingelezen leek-lezer is het boek prima toegankelijk. Warm aanbevolen!
Carlo Tinschert, Boodschap aan de bevolking van Den Haag. Oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945. Sdu Uitgevers, Den Haag, 206 pagina’s, ISBN 90 1211 188 9.