Zwembad Overbosch uitgebreid en gemoderniseerd

Wethouder Wilbert Stolte van Stadsbeheer, ICT, Scheveningen en Sport verricht op vrijdag 14 november om 16.00 uur de officiële opening van het uitgebreide en gemoderniseerde Zwembad Overbosch aan de Vlaskamp 3-5 in Den Haag. De officiële opening is tevens het begin van een uitgebreid feestprogramma, waarbij alle organisaties zijn betrokken die gebruik maken van het zwembad. Op 15 en 16 november kunnen de recreatiezwemmers gratis terecht in het zwembad.

Zwembad Overbosch -dat al beschikte over een wedstrijdbad en een instructiebad -is uitgebreid met drie bassins, een doelgroepenbad met een beweegbare bodem en een recreatiebad inclusief peuterbad. Het wateroppervlak is hierdoor uitgebreid van 545 vierkante meter tot ongeveer 950 vierkante meter. Door de beschikbaarheid aanwezigheid van vijf verschillende bassins kunnen diverse doelgroepen tegelijk gebruik maken van het zwemcomplex. In de lengte van het al bestaande wedstrijdbassin wordt een tribune gebouwd met een capaciteit van ongeveer honderd zitplaatsen. Verder is een betere toegankelijkheid en upgrading van de horecavoorzieningen gecreëerd. De chloorinsta11atie is vervangen door een zouelectrolyse-insta11atie. De bestaande bassins zijn voorzien van waterbuffers, de luchtbehandelingsinstallatie is vervangen en het tegelwerk in het wedstrijdbassin is gerenoveerd.

Sportcomplex Overbosch is gebouwd in 1971 .Het complex is een zogenaamde combi-accommodatie (sporthal en zwembad). Het zwemcomplex omvatte een binnen- en een buitenbad. In 1996 werd het buitenbad gesloten. Op de vrijgekomen plaats werd in 1997 The British School gebouwd. Leerlingen van deze school maken intensief gebruik van het Sportcomplex. In 2001 werden van het zwembad het dak en de kleedaccommodatie gerenoveerd. Er kwamen nieuwe perrons en de waterbehandeling werd gemoderniseerd.

Momenteel wordt Zwembad Overbosch benut voor schoolzwemmen, verenigingszwemmen en het recreatief zwemmen, waaronder het instructie-, particulier les- en vrij zwemmen. Het recreatief zwemmen omvat 44 procent van het totale aantal bezoekers van het zwembad. Qua programmering wordt het gebruik van het zwembad in hoge mate bepaald door het school- en verenigingszwemmen. Sinds 1997 is het verenigingszwemmen toegenomen, met name door de sluiting van het wedstrijdbad aan de Mauritskade.

Het grootste deel van de bezoekers van het zwembad is afkomstig uit het stadsdeel Haagse Hout, waarin het complex is gelegen. Vooral bij de 25- tot 49-jarigen en de 60-plussers is het in trek. Deze 1eeftijdsgroepen vormen ook vijftig procent van de totale bevolking van het stadsdeel. In de nota ‘Tussen Herstructurering en Perspectief werd gepleit voor zwembaden in Den Hag met elk een eigen profiel, afgestemd op de behoeften van de bezoeker’s. Zo kreeg Zwembad Overbosch het profiel van het bad voor de moderne gezondheid zoekende sporter. Vandaar ook de upgrading van het horeca-gedeelte en het creëren van een ruimte voor aan gezondheid gekoppelde voorzieningen. Overigens trekt het zwembad ook bezoekers uit andere stadsdelen, met name uit Laak. Mede daarom wordt Zwembad Overbosch beschouwd als een stedelijke voorziening. De uitbreiding/modemisering van het zwembad Overbosch maakt deel uit van het op 9 juni 1992 genomen raadsbesluit 192 ‘Zwembaden 2000’.

Het aantal recreatiezwemmers was de laatste jaren doorgaans gemiddeld tegen de 80.000. Nu de uitbreiding en modernisering zijn gerealiseerd wordt gehoopt op een aantal van rond de 130.000 recreatiezwemmers per jaar .

De verenigingen die gebruik maken van het Zwembad Overbosch zijn: DES, HZ ZIAN, ZDHC, Triton, Onderwatersportvereniging Spondyle, DSZ, Plons, CWP , AVZV , Baracuda en Get Wet. Voorts wordt het zwemcomplex op speciaal daarvoor bestemde uren benut door The British School, Nationale-Nederlanden PV, Defensie Zwemgroep, 55+-lessen, aquasport, baby- en peuterzwemmen en naturisten.

Het zwemcomplex is in bedrijf van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 23.00 uur, op zaterdag van 08.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur.

Zwembad Overbosch
Vlaskamp 3-5, Den Haag
telefoon: 070-347 4692
restaurant: 070-347 4697
bereikbaarmet tramlijnen 6 en 7 en buslijn 4.
website
www.denhaag.nl/sport