Zorgen over wachtlijsten basisscholen in Bezuidenhout

Het CDA Den Haag heeft vragen aan het stadsbestuur gesteld over de toekomst van het Haagse basisonderwijs. Ondanks maatregelen die de gemeente heeft genomen om wachtlijsten voor basisscholen tegen te gaan, krijgen verschillende scholen meer aanmeldingen dan ze plaatsen hebben. De CDA-fractie wil, met het oog op bevolkingsgroei in Den Haag, de garantie krijgen dat ook in de toekomst elk kind basisonderwijs kan volgen op een school in de buurt.

Het Wijkberaad Bezuidenhout deelt deze zorgen. In de wijk worden flink veel huizen bijgebouwd. Hoewel veel van deze nieuwbouwwoningen volgens de gemeente op doelgroepen zonder kinderen gericht zijn, zoals studenten en expats, verwacht het CDA dat in de (nabije) toekomst veel nieuwe kinderen in Bezuidenhout zullen wonen en spelen. De meeste scholen in de wijk hebben nu al wachtlijsten. Recent was het stijgende aantal kinderen van expats nog in het nieuws. Ismet Bingöl: ‘Al die kinderen moeten ergens naar school kunnen. Verschillende basisscholen in dit gebied hebben nu al meer aanmeldingen dan plaatsen, de situatie is met nog meer bewoners simpelweg niet houdbaar. Wij willen weten hoe de gemeente dit op gaat vangen.’

De werkgroep SZW (bestaande uit omwonenden van het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en belanghebbenden) heeft dezelfde vrees en om die reden Koster laten weten ‘’dat de leefbaarheid in Bezuidenhout door de stijgende bewonersaantallen zal gaan verslechteren.”