Zijn de vluchtelingen geïnformeerd over nederlandse normen en waarden?

Het COA geeft voorlichting en richt zich bij aankomst van de vluchtelingen vooral op de vraag: hoe doen we het hier ?

In de voorlichting wordt daarnaast in woord en beeld duidelijk gemaakt wat de rechten van vrouwen in Nederland zijn en hoe die gerespecteerd dienen te worden. Dit gebeurt in een op een gesprekken. Vrouwen krijgen de mogelijkheid om weerbaarheidstrainingen te volgen.

Het COA heeft bovendien regels en afspraken voor en met vluchtelingen. Iedere vluchteling krijgt bij aanvang de huisregels. Een van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden van een noodopvanglocatie. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en door de vluchteling ondertekend. Niet opvolgen van huisregels kan uiteindelijk leiden tot uitzetting.