Zal SOZA verbouwd worden?

Het gebouw zal eerst worden gebruikt voor noodopvang door het COA. Dit zal tot uiterlijk 1 januari 2016 zijn.
In de tussentijd zal de gemeente een verbouwingsplan opstellen om het
gebouw (gedeeltelijk) geschikt te maken voor permanente bewoning. Het gaat hierbij vooral om de hoger gelegen verdiepingen.

De gemeente heeft het voornemen om in het gebouw op termijn 500 woonunits te realiseren voor de huisvesting van maximaal 600 statushouders