WTC’s Nederland en Vlaanderen tekenen convenant in Bezuidenhout

Versterking WTC merk en uitbreiding dienstverlening

Den Haag, 12 september 2012 – Op 12 september 2012 ondertekenen de World Trade Centers in Nederland en Vlaanderen een convenant ten behoeve van een nauwere onderlinge samenwerking en eenduidige WTC merkidentiteit. Hiermee wordt het startschot gegeven voor meer gezamenlijke activiteiten en dienstverlening.

De ondertekening door afgevaardigden van de World Trade Centers Almere, Amsterdam, Breda, The Hague, Heerlen – Aachen, Leeuwarden, Rotterdam, Schiphol, Twente, Venlo en Antwerpen vindt plaats in het in juni geopende World Trade Center The Hague.

“In het convenant ‘WTC merkbeleving en waarde’ staan afspraken opgenomen om meer draagkracht voor de WTC’s in het Nederlandse taalgebied te creëren. Hiermee kunnen we onze dienstverlening optimaal inzetten ten behoeve van leden van de International Business Clubs (IBC), onze huurders, alsmede voor iedereen met een interesse in internationaal zakendoen, van expats tot studenten,” vertelt Fons van der Ham (WTC Almere), woordvoerder inzake het convenant. “Daarnaast is het belangrijk om een herkenbare merkidentiteit te voeren. Nu hanteert een aantal World Trade Centers nog een eigen huisstijl. Door het ondertekenen van het convenant verplichten we ons  om een identieke ‘signing’ te gebruiken, namelijk het wereldwijde logo van onze licentiegever in New York. Verder zijn we dankzij het convenant binnenkort in staat om gezamenlijke services aan te bieden aan partijen die op zoek zijn naar dienstverlening in meerdere plaatsen.”

Vergroting WTC netwerk

Onder de nauwere samenwerking van de WTC’s in Nederland en Vlaanderen vallen onder meer het onderling koppelen van de regionale netwerken. Dat houdt in dat IBC-leden – in aansluiting tot het wereldwijde WTC netwerk met meer dan 750.000 aangesloten bedrijven – gebruik kunnen maken van een zeer omvangrijk WTC netwerk in het Nederlandse taalgebied. Eveneens kunnen IBC-leden zowel netwerkbijeenkomsten in hun eigen regio als bij andere WTC’s bijwonen. Daarnaast worden collectieve evenementen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse WTC Nederland Golf Toernooi te Naarden of beursdeelnames.

Think Global, Act Local
“Het servicepakket en de activiteiten worden door ieder WTC afgestemd op de lokale behoeften. Dat zal uiteraard continueren. Door ondertekening van het convenant kunnen we meer doen aan co-creatie en samen nadenken over hoe we de samenwerking in de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsleven kunnen verbeteren. De gezamenlijke WTC’s creëren nu massa waardoor we initiatieven op die terreinen kunnen nemen. Altijd met de focus op het stimuleren van economische internationalisering. Ofwel, ‘think global and act local’,” legt Fons van der Ham verder uit.

Online portal

Om geïnteresseerden en business clubleden meer inzicht te bieden in de activiteitenkalender en diensten van de WTC’s in Nederland en Vlaanderen gaat op 12 september de gezamenlijke portal www.wtcnl.com online. Daarnaast wordt onderzocht of een landelijk WTC magazine kan worden uitgegeven, op iedere regio afgestemd dankzij een apart katern voor lokaal nieuws.