Woonlasten Den Haag blijven gelijk

De gemeente Den Haag doet vanaf 17 februari 230.000 aanslagbiljetten voor onroerendezaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing op de post. Gemiddeld genomen stijgen de woonlasten dit jaar niet.


Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wees onlangs Den Haag aan als de op twee na goedkoopste grote gemeente om in te wonen. De stad is kampioen lage woonlasten van de vier grote steden en de gemeenten in de regio. Den Haag sprong er ook uit als ondernemersvriendelijke gemeente, omdat de ozb voor bedrijven gemiddeld genomen niet is gestegen ten opzichte van 2010.


Het college van burgemeester en wethouders wil dat Den Haag die koppositie verder uitbouwt. “Den Haag is een mooie, groene stad aan zee, met uitstekende voorzieningen om te winkelen, uit te gaan en te recreëren. Lage lasten maken de stad nog aantrekkelijker om in te wonen en te werken”, zegt wethouder Sander Dekker (Financiën en Stadsbeheer). Daarom zijn de riool- en afvalstoffenheffing gelijk gebleven en daalt de ozb volgend jaar nog verder. In 2012 zal de ozb voor woningen vergeleken met 2009 tien procent lager uitkomen. Dekker: “Dit doen we ondanks de grote bezuinigingen waar de stad voor staat als gevolg van teruglopende inkomsten. We hebben er echt voor gekozen de rekening niet neer te leggen bij bewoners en bedrijven.”


Hagenaars kunnen desgewenst kiezen voor gespreide betaling van de gemeentelijke belastingen. Voor Hagenaars die een inkomen rond het minimum hebben en geen waardevolle bezittingen, is er de mogelijkheid kwijtschelding aan te vragen.