Wijzigingsplan Schenkweg 5 onherroepelijk

Het onherroepelijk geworden wijzigingsplan Schenkweg 5 ligt vanaf 22 maart 2012 ter inzage.

Onherroepelijk
Gedurende de termijn van terinzageligging (20 januari t/m 1 maart 2012) van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, met betrekking tot vaststelling van het wijzigingsplan Schenkweg 5, is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het wijzigingsplan ingaande 2 maart 2012 onherroepelijk geworden.
Vanaf 22 maart 2012 wordt het wijzigingsplan Schenkweg 5 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
– digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm) op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
– digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/wijzigingsplannen;
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).

Het wijzigingsplan bestaat uit:
Toelichting  (PDF, 22111 kB)
Regels  (PDF, 964 kB)
Plankaart  (PDF, 185 kB)
Zie ook het college besluit, d.d. 10 januari 2012.
College besluit   (PDF, 831 kB)
Voor het afdrukken (van een deel) van de plankaart is een handleiding beschikbaar.
Handleiding  (PDF, 1440 kB)