Wijkberaad en voorkennis.

Van verschillende kanten klonken er geluiden dat het Wijkberaad sámen met de Gemeente Den Haag de opvang al van tevoren geregeld zou hebben. Dit ook naar aanleiding van het interview met de voorzitter van het Wijkberaad in het AD van 12 oktober. Niets is minder waar en daarom leggen we graag uit hoe en wat.

  • Op donderdag 8 oktober vertelt minister Stef Blok in de pers dat het voormalige Ministerie  van Sociale Zaken beschikbaar is voor het Centrale Opvang Asielzoekers (het COA).
  • Op 9 oktober neemt  het Wijkberaad zelf contact op met de Gemeente Den Haag voor uitleg. Men zegt dat er vergaderingen gepland staan daarover. Daaruit leiden we zelf maar af dat er ‘iets staat te gebeuren’. We bellen meteen rond om zoveel mogelijk te weten te komen.
  • Op 10 oktober horen we van een aantal politici dat er inderdaad ‘iets’ gaat gebeuren. We bellen veel o.a ook met andere Wijkberaden. Eerste telefonisch overleg van het wijkberaad bestuur. Niets wordt concreet.
  • Zondag 11 oktober. Wederom diverse contacten met politiek. Eerste indicatie van wat er misschien staat te gebeuren. Openen vernieuwde website Bezuidenhout per direct naar die avond verplaatst.  Informatie over vluchtelingen ook per direct online.  Journalisten gaan bellen. Interview met AD.
  • 12 oktober
  • Ochtend : college vergadert. Weer veel contacten met de politiek. Het Wijkberaad eist nu informatie vooral omdat er ’s avonds een bestuursvergadering van het wijkberaad is. Radio en tv melden zich want ook hen  is de berichtenstroom niet ontgaan
  • Middag : college vergadert nog steeds.   Om ongeveer 18.00 uur horen we van een aantal politici waarover daadwerkelijk beslist moet gaan worden die avond. Die onderwerpen zijn: zowel noodopvang voor vluchtelingen als daarna huisvesting voor statushouders.
  • Avond : bestuursvergadering van  het wijkberaad over de 2 onderwerpen: noodopvang en wonen van statushouders.  In beide besluit het bestuur unaniem.  In de avond omstreeks 11 uur nog contact met politici om onze zorgen betreffende statushouders mede te delen in de hoop dat dit het college bereikt.
  • Op 13 oktober in de ochtend is er nog een collegevergadering en om ongeveer 11 uur maken Burgemeester en Wethouders bekend dat de beslissing is gevallen. De zorgen die het Wijkberaad heeft geuit zijn niet meegenomen. Het Wijkberaad schrijft daarop een brief naar de gemeenteraad.