Wijkberaad en Statushouders.

Het wijkberaad begrijpt dat de nood in Nederland hoog is, maar is tegen het plan om 600 statushouders in SOZA te huisvesten voor de periode van 10 jaar.

We zouden ook tegen een plan zijn geweest om “Hollandse” gezinnen in SOZA te laten wonen.

We zijn niet voor of tegen vluchtelingen in de wijk maar vragen de gemeente vast te houden aan het beleid van spreiding in kleinere groepen over de gehele stad.

De locatie SOZA is ongeschikt als woonlocatie van gezinnen. Het wijkberaad is al jaren bezig naar de politiek over leefbaarheidscriteria voor wonen.  We hebben het dan over speelruimte voor kinderen, plek voor fietsen, genoeg groen, parkeerplaatsen voor auto’s, plaats op school, etc etc.

Veel van deze zaken liggen al vast in beleid van de gemeente en het enige wat we de gemeente voorhouden is om vastgelegd beleid ook uit te voeren.

De gemeente en politiek zullen zeggen dat het plan voor de aanpak van het stationsgebied en SOZA ook al wonen bevat. Maar dat is wonen voor studenten, voor zogenaamd “short stay” voor bedrijven en misschien een hotel.   De woonfunctie- eisen voor deze drie zijn volledig anders dan die gelden voor gezinnen.

Het wijkberaad gaat geen demonstraties organiseren. Wel zal met hulp van onze juristen via de geijkte weg bezwaar tegen eventuele vergunningen worden gemaakt.

Zie voor onze reactie aan college en gemeenteraad onze brief van 13 oktober.