Wijkberaad en Noodopvang

Het Wijkberaad Bezuidenhout is er voor alle inwoners; we zijn als het op vluchtelingenopvang aankomt dus geen voor- of tegenstander. Wat dat betreft staan we neutraal en nemen we geen (politiek) standpunt in. Voor ons staan leefbaarheid en bewonersbelangen voorop zodat we ook op langere termijn ieders belang behartigen.
Wat  de noodopvang voor vluchtelingen van 2 of 3 maanden betreft: we stonden en staan heel eenvoudigweg voor een voldongen feit, er was geen keuze of ‘inspraak’. Wat het Wijkberaad nu kan doen is alles zo goed mogelijk in goede banen leiden. Voor en met inwoners.

 

De statushouders in SOZA is een andere kwestie en daar is het wijkberaad op tegen. Zie wijkberaad en statushouders