Wijkberaad Bezuidenhout heeft zijn handen vol

BEZUIDENHOUT – Pleintjes opknappen. bewoners stimuleren en alle bouwplannen in goede banen leiden. Wijkberaad Bezuidenhout heeft zijn handen vol aan alle ontwikkelingen binnen de wijk. Ondertussen loopt de animo voor het beraad terug.

Zware machines brullen op de hoek van de Loudonstraat. Ruim een maand geleden is hier het startschot gegeven voor de bouw van een vestiging van Parnassia, een HOED-praktijk (Huisartsen Onder Een Dak) en een ondergrondse garage. Een straat verder, in de Van Heutszstraat, is de laatste hand gelegd aan een wijk- en dienstencentrum speciaal voor jongeren. De Stichting Wijkberaad Bezuidenhout slaat de ontwikkelingen met argusogen gade.
“Met het jongerencentrum zijn we heel blij”, zegt Koos van der Veen, waarnemend voorzitter van het wijkberaad. “Dit is tot stand gekomen na veel gesprekken met wethouder Klijnsma. Eerder was er al zoiets in de Van der Wyckstraat, maar dit werd wegbezuinigd. En juist in Bezuidenhout-Oost zijn veel traditionele portiekwoningen met veel jongeren. Die willen gewoon een eigen honk.”
Maar met de opening van het wijkgebouw is de kous niet af. “Ze willen dat de leerlingen van het Overbosch College binnendoor naar het jongerencentrum kunnen. Wij vinden dat dit niet kan. Weinig leerlingen op de school hebben binding met de buurt. Daarom gaan we hierover nog gesprekken voeren.”

Artsen
De nieuwbouw van Parnassia en de bijbehorende HOED-praktijk kan het wijkberaad minder bekoren. Het ziet een hoop bezwaren, zoals de verkeersstromen die het huis met zich mee zal brengen. De HOED-praktijk brengt volgens het beraad ook de nodige nadelen met zich mee, vooral de angst voor het wegtrekken van huisartsen uit gebieden met veel ouderen is groot.
“Veel artsen zullen uit Mariahoeve komen en juist hier wonen zoveel ouderen. Die moeten hun arts dan weer verderop gaan zoeken.”
Maar naast de grote ontwikkelingen let het wijkberaad Bezuidenhout ook op de kleintjes. Meerdere pleintjes in Bezuidenhout-Oost worden momenteel opgeknapt, zoals het plein bij de Sillestraat en bij de Joan Maetsuyckerstraat. De pleinen bij de Cornelis van der Lijnstraat en het Van der Wyckstraat zijn reeds klaar. Ook het pleintje bij de bibliotheek bij de Theresiastraat is voorzien van een hekje. Alleen het groen moet hier nog worden aangepakt. Het Stuyvesantplein is al voor een groot deel opgeknapt, maar Van der Veen poogt nog het monument dat centraal op het plein staat een opknapbeurt te geven. “Ik heb een brief aan Deetman geschreven of hij het beeld een facelift wil geven. Dit beeld is bij de geboorte van prinses Juliana bij het station Temoot geplaatst. Na het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 is het gespaard gebleven en op het Stuyvesantplein terechtgekomen. Het plein is reeds opgeknapt. Ik hoop dat ditzelfde met het monument gebeurt.”

Animo
Twee projecten hebben inmiddels een Gulden Klinker ontvangen. Werkgroep Bezuidenhout-Oost ontving de onderscheiding omdat ze het De Silleplein heeft geadopteerd. Het wijkberaad ontving er een voor de Van der Wyckstraat, waar het hek van de speeltuin ’s ochtends opent en ’s avonds sluit.
Ondanks dat het wijkberaad behoorlijk actief is, dunt het de laatste jaren behoorlijk uit. Het aantal leden voor de werkgroepen loopt terug en er is weinig animo voor bestuursfuncties. “Mensen hebben het allemaal te druk”, zegt Van der Veen. “De opkomst van de laatste bewonersvergadering was dan ook ronduit triest. Ik zal niet zeggen dat ik de toekomst somber in zie, maar het zal best een probleem worden.”
Het wijkberaad Bezuidenhout werd in september 1975 opgericht met als doel de inspraak van de wijkbewoners te waarborgen. Het bestaat onder meer uit maar liefst tien werkgroepen, die geregeld bij elkaar komen. Ook vindt er vier keer per jaar een vergadering plaats tussen alle voorzitters van wijkberaden in stadsdeel Haagse Hout en onder andere de stadsdeelcoördinator.