Wie bepaalt hoeveel statushouders naar iedere gemeente gaan?

Jaarlijks wordt er door de Rijksoverheid en het COA een aantal statushouders toebedeeld richting de gemeenten. Een grote gemeente krijgt meer statushouders dan de kleinere gemeente.

Vanuit het asielzoekerscentrum worden er voor de statushouders woningen gezocht in diverse gemeenten. Momenteel zijn deze centra overvol. De Rijksoverheid en het COA hebben gemeenten opgeroepen om extra medewerking te verlenen om woningen beschikbaar te stellen voor deze statushouders.