Werkzaamheden voor Haags Startstation Erasmuslijn

In voorbereiding op de aanleg van het Haags Startstation Erasmuslijn moet in Bezuidenhout – West een aantal kabels, leidingen en riolering worden verlegd. De werkzaamheden beginnen eind maart en duren naar verwachting tot half december 2013.
De werkzaamheden zijn in fases:
– Eind maart beginnen de voorbereidende werkzaamheden.
– Begin april tot half september worden kabels en leidingen verlegd.
– Van half september tot half december 2013 volgt de riolering de rijbaan van de Laurens Reaelstraat en het fietspad richting het Prins Bernhard viaduct Tegelijkertijd komt er een tijdelijk fietspad tussen de Hendrik Hamelstraat en de Schenkweg. 
Een strook langs het spoor wordt ingericht als bouwterrein voor de aannemer. Het gaat om een stuk grond langs de:
– Jan van Riebeekstraat
– Laurens Reaelstraat
– Hendrik Hamelstraat 
– het tijdelijke fietspad richting de Schenkweg
Start
Het werk begint bij de woontoren ‘Witte Anna’ met het verwijderen van de hekwerken en beplanting in de groenstrook, gevolgd door het afgraven van grond en het verwijderen van polystyreenplaten. 
Speelveld
Zodra de rioleringswerkzaamheden beginnen zijn het voetbalveld en het speelterrein bij de Hendrik Hamelstraat niet meer te gebruiken totdat de bouwwerkzaamheden klaar zijn.
Huisvuil
De gemeente vraagt bewoners hun huisvuil op de daarvoor aangewezen plekken neer te zetten
Bewonersbrief
Bewoners hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. De brief kunt u hier lezen:
Meer informatie
Een omschrijving van het project HSE vindt u op de website www.denhaagnieuwcentraal.nl/de-toekomst/hse. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14 070.