Werkbezoek aan Beatrixkwartier

De stadsdeelcommissie Haagse Hout bracht op vrijdag 7 november een werkbezoek aan het Beatrixkwartier. In deze wijk zijn diverse bouwprojecten gaande, waaronder de aanleg van de Randstadrail. Aansluitend vond een stadsdeelcommissievergadering plaats.

Een van de archtectonische uitgangspunten van het Beatrixkwartier is dat de gebouwen in harmonie moeten zijn met de openbare ruimte. Dit tracht men te doen door het aanleggen van zgn. ‘corporate gardens’. Dit zijn tuinen op het terrein van een gebouw, maar vrij toegankelijk vanaf de straat.
In de achterliggende wijk tracht men door aangepaste bouw de huizen over te laten gaan in de kantoorpanden en vice versa. Ook het Koningin Sophiepark wordt heringericht.
Aan de Loudonstraat wordt een nieuw Stadsdeelkantoor gerealiseerd.
Het Prinsenhof werd aan het eind van het werkbezoek bezocht. Daarna vond in het Siemensgebouw de vergadering plaats.