Werk aan kade in Haagse Bos

DEN HAAG – Dankzij dijken en kades houden bewoners in lagergelegen delen van Den Haag de voeten droog. Eén van deze kades ligt in het Haagse Bos, aan de zijde van de wijk Marlot. Deze kade beschermt de inwoners van de Veen- en Binckhorstpolder in Den Haag en Voorburg tegen wateroverlast. Een deel van deze kade moet over een lengte van 400 meter 10 tot 40 centimeter omhoog. Op 22 september wordt hiermee gestart.

Fietspad wordt kade
Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kades en dijken in Den Haag. Uit metingen van het waterschap is gebleken dat de kade langs het fietspad door het Haagse Bos, dat loopt tussen de Bezuidenhoutseweg en de Benoordenhoutseweg, verbeterd moet worden.
Op en langs deze kade staan veel bomen. Om deze zoveel mogelijk te sparen en zo het aanzicht van dit deel van het Haagse Bos te behouden, heeft Delfland ervoor gekozen de kade te verplaatsen naar het fietspad dat ernaast loopt. Het fietspad wordt daarom opgehoogd en daarna voorzien van een nieuwe deklaag die past bij het karakter van het Haagse Bos.
Omleiding fietsverkeer
Aannemer Verboon Maasland voert de werkzaamheden voor Delfland uit en zorgt voor een tijdelijke omleiding van het fietsverkeer. Eind oktober zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond en ligt er een kade die weer bestand is tegen alle weersomstandigheden.