Wellke regels gelden voor de vluchtelingen

Vluchtelingen die op een COA-locatie verblijven hebben zich te houden aan de huisregels van het COA en aan de regels die voor iedereen gelden die in Nederland verblijft.

Zij krijgen de regels uitgereikt en toegelicht bij aankomst op de opvanglocatie. De vluchtelingen zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Een asielzoeker heeft er belang bij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken, omdat dit consequenties kan hebben voor de asielprocedure.