Wederom verzet tegen plannen Beatrixkwartier

DEN HAAG – De plannen van de gemeente Den Haag voor de verdere ontwikkeling van het Beatrixkwartier tot  kantoorgebied stuiten opnieuw op verzet. Dat bleek vorige week tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Daar zijn de bezwaren behandeld tegen de achtste herziening van het bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden.
De Stichting Bezuidenhout-Midden vecht het besluit aan van de provincie Zuid-Holland om het aangepaste bestemmingsplan begin vorig jaar goed te keuren. De stichting is het niet eens met de nieuwe bouwmogelijkheden die het plan biedt. Een belangrijk onderwerp van discussie is het toestaan van 18 meter in plaats van de eerdere 9 meter hoge nieuwbouw op de PTT-kavel die aan de Louise Henriëttestraat grenst.
Naar  mening van de stichting had men de effecten van de geplande nieuwbouw op het woongenot in de directe omgeving nader moeten onderzoeken. “Uitgangspunt van het bestemmingsplan is immers dat in dit overgangsgebied juist rekening moet worden gehouden met de aanliggende woonfunctie”, aldus woordvoerster J. van Egmond. De verhoging zou bovendien niet nodig zijn, omdat eigenaar KPN geen plannen voor bebouwing van de kavel heeft.
Ook de mogelijke bouw van een derde parkeerverdieping onder vier kantoorgebouwen is onnodig, naar mening van de stichting. “Geen van de projectontwikkelaars heeft een derdeondergrondse laag opgenomen in de bouwplannen”, volgens Van Egmond. De stichting wijst daarnaast op het ontbreken van onderzoek naar mogelijke bouwschade als gevolg van diepere bouwwerken.
Evenmin is de stichting het eens met het opnemen van de locatie van de voormalige Wilhelminakerk in het bestemmingsplan. Volgens haar moet de locatie bestemd worden in het plan voor het wgenoemde binnengebied en niet in dat voor het Beatrixkwartier. De overige bezwaren van de stichting zijn eerder al door de Raad van State behandeld tijdens een spoedzitting. Uitspraak volgt over enkele maanden.