Wat is het COA?

Het Centrum Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de hele asielprocedure.
Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) die verspreid over het hele land liggen. Aangezien de toestroom van vluchtelingen voorlopig niet afneemt, is het COA ook op zoek naar tijdelijke opvanglocaties.