Wat doe ik met mijn kerstboom?

De kerstdagen zijn weer voorbij. Veel mensen zullen de komende dagen hun kerstboom weer weghalen. Maar waar kunt u uw oude boom laten? Er zijn verschillende mogelijkheden:
– Begin januari nemen de vuilnismannen de boom voor u mee. Als u in de periode van 4 tot en met 15 januari 2010 de boom op de huisvuildag bij het huisvuil zet, wordt die meegenomen.  Let op: als u de boom op de verkeerde dag of plek buiten zet kunt u een boete krijgen.
– Van 28 tot en met 30 december 2009 en van 2 tot en met 6 januari 2010 organiseert de gemeente weer de actie ‘Kerstbomen en vuurwerk opgeruimd? St(r)aat netjes!’. Die dagen kan iedereen kerstbomen of zakken met vuurwerkresten inleveren bij 21 inleverpunten verspreid over de stad. Voor Bezuidenhout is dat op het parkeerterrein van zwembad Overbosch aan de Vlaskamp. U kunt zelf aan de actie deelnemen, of uw kerstboom meegeven aan kinderen die meedoen.
– Ziet u een kerstboom die verkeerd is aangeboden en die niet weggehaald wordt? Meld dit dan bij de gemeente Den Haag via telefoonnummer 14 070. De gemeente onderneemt dan actie.