VVD wil duidelijkheid over dakopbouwen in Bezuidenhout

Ingrid Michon – Derkzen
De Raad van State heeft afgelopen week een streep gezet door het nieuwe bestemmingsplan voor Bezuidenhout. Met dit bestemmingsplan wilde de gemeente onder andere dakopbouwen in een deel van deze Haagse wijk regelen. In het laatste debat in de Raad spitste de discussie zich toe op de al dan niet vermeende stijging van de parkeerdruk.
Het bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd met als reden dat niet duidelijk is wat de uitvoering van dit plan betekent voor de parkeerdruk. Daarmee zegt de Raad van State feitelijk dat het bestemmingsplan niet volledig is en dat is een pijnlijke tik op de vingers van het college.
Voor de VVD Den Haag staan in deze discussie twee zaken voorop, zowel tijdens het laatste debat in de Raad als nu. De VVD Den Haag is voor opbouwen, om zo gezinnen in de stad te houden. Daarnaast wil de VVD Den Haag dat er voldoende parkeerplekken in woonwijken zijn, zodat bewoners hun auto goed kunnen parkeren.
Nu het nieuwe bestemmingsplan van de baan is, blijven de oude regels van kracht. De vraag is nu wat dat betekent voor de mogelijkheid voor opbouwen. Wethouder Norder betoogde tijdens het debat over het bestemmingsplan dat het onder de oude regels ook mogelijk was een opbouw te realiseren. Hij verwees daarbij naar de partiële herziening van 1999 waarin staat dat het voor elke woning is toegestaan om een kapverdieping te plaatsen. Voor een dakopbouw moet expliciet ontheffing worden gevraagd. Sterker nog, Norder stelde dat er de facto minder opbouwen mogelijk zijn door dit nieuwe bestemmingsplan; dat het bestemmingsplan het aantal kapverdiepingen en dakopbouwen maximeert.
Snapt u het nog? De VVD Den Haag wil dat er duidelijkheid komt voor de bewoners van Bezuidenhout. Klopt het dat de oude regels van kracht blijven nu het bestemmingsplan is vernietigd? Klopt het dat het nu nog steeds mogelijk is een dakopbouw te realiseren? Kortom, ik zal wethouder Wijsmuller vragen of hij dit betoog van zijn voorganger onderschrijft.
De uitspraak van de Raad van State lost het huidige parkeerprobleem, waar het Wijkberaad Bezuidenhout terecht op wijst, daarnaast niet op. Bezuidenhout-Oost heeft een parkeerdruk van meer dan 100%, het is overduidelijk dat daar meer parkeerplaatsen moeten worden gecreëerd. En dat gebeurt ook, 495 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. De uitvoering daarvan start in 2015. Hiermee wordt het parkeerprobleem in Bezuidenhout opgelost.
Op basis van het huidige bestemmingsplan en de versterkte inzet op het creëren van extra parkeerplekken kun je in Bezuidenhout dus uitbouwen en parkeren. Zodat het prettig wonen is en blijft in Bezuidenhout.