VVD wil af van doodlopend voetpad Koekamp

VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis wil dat de gemeente Den Haag het voetpad door de Koekamp teruggeeft aan Staatsbosbeheer. Nu het doorlopende voetpad aan de overzijde van de Bezuidenhoutseweg weer begaanbaar is, kan de natuurlijke uitstraling van de Koekamp hersteld worden.
Revis, die het aanspreekpunt is voor het stadsdeel Haagse Hout voor de VVD, stelt dat het voetpad al jaren een ergernis is van mensen. “Ik word hier al jaren met enige regelmaat door mensen over aangesproken. Dat pad loopt ineens dood en het verstoort het groen van de Koekamp. Nu er aan de overzijde van de weg weer een looproute van de Boslaan naar de Herengracht beschikbaar is, kan de gemeente het tijdelijke voetpad niet snel genoeg opheffen,” stelt Revis.
In 2009 vroeg de VVD’er een eind te maken aan het doodlopende voetpad langs de Bezuidenhoutseweg aan de kant van de Koekamp. Het stadsbestuur gaf toen aan dat dit pad slechts tijdelijk was aangelegd in verband met de werkzaamheden rond New Babylon. De gemeente heeft toen beloofd het verharde voetpad te zullen verwijderen en de Koekamp in oorspronkelijke staat te herstellen.