VVD: Verbeter doorstroming Schenkkade/Laan van NOI

Op dit moment wordt de brug op de kruising Schenkkade/Laan van NOI vervangen. De brug is daardoor afgesloten voor autoverkeer. De VVD vindt dat ook de verkeerslichten daar aan vervanging toe zijn en stelt voor om werk-met-werk te combineren.
De Haagse VVD is van mening dat, nu de brug wordt vervangen, dit de ideale periode is om ook de verkeerslichten op de genoemde kruising beter op elkaar af te stemmen. VVD-fractievertegenwoordiger Frans de Graaf: “Voordat de brug werd afgesloten waren slecht afgestemde verkeerslichten de oorzaak van onnodig fileleed. Vooral het verkeer van Den Haag naar Voorburg stond regelmatig vast. Dat leverde veel vertraging en vooral ergernis op bij de Hagenaar.”
“Ook de afstemming met de even verderop gelegen verkeerslichten was dramatisch”, stelt De Graaf. “Als het verkeerslicht bij de Schenkkade eindelijk op groen sprong, stond je direct weer stil bij het verkeerslicht ter hoogte van station Laan van NOI. Door het opnieuw inregelen van de verkeerslichten moet dit eenvoudig zijn op te lossen. En door dit nu te doen, levert dit later niet opnieuw vertragende wegwerkzaamheden op.”
De VVD vraagt het college daarom de huidige werkzaamheden aan te grijpen om de verkeerslichten beter af te stemmen. “De nieuwe brug is immers om overheen te rijden, niet om erop in de file te staan,” aldus De Graaf.
Foto: VVD Den Haag