Vul de enquête Veiligheidsplan Den Haag in!

Geachte heer, mevrouw,
O
p het gebied van veiligheid is er de afgelopen jaren behoorlijk wat bereikt in Den Haag. Maar hoe goed de stad ook vooruit gaat, er blijven veiligheidsthema’s die aandacht verdienen.

Daarom stelt de gemeente Den Haag een veiligheidsplan op. In dat plan wordt beschreven welke veiligheidsproblemen worden aangepakt en op welke manier dat gebeurt. Het veiligheidsplan is opgesteld in nauw overleg met de veiligheidspartners van de gemeente.

Eén van die partners moet echter nog aan het woord komen: de inwoners. Dat gebeurt door middel van deze enquête die wij, Politiek Online, verzorgen in opdracht van de Gemeente Den Haag.

Wij willen u dan ook vragen om de enquête in te vullen. Het invullen van de enquête is volledig anoniem en kost ongeveer 15 minuten. U vindt de enquête hier: https://www.vragenlijstonderzoek.nl/webpol36

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Mede namens de gemeente Den Haag,
Tom Jütten
beleidsonderzoek & -analyse

Politiek Online
Prinses Mariestraat 36
2514 KG Den Haag
www.politiekonline.nl