Vrijwilliger Bezuidenhout-west ontvangt Haag Wonen Stimuleringsprijs 2004

Op woensdag 10 augustus 2005 heeft een vrijwilliger uit de wijk Bezuidenhout-west, Joke Krijgsman, de Haag Wonen Stimuleringsprijs voor het jaar 2004 in ontvangst genomen. Joke Krijgsman heeft deze (geld)prijs ontvangen voor haar belangrijke inzet voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Bezuidenhout-west.
Joke Krijgsman woont al sinds 1982 in de Bezuidenhout-west en is al vanaf deze tijd actief als het gaat om leefbaarheid en veiligheid in ‘haar wijk’. De woorden schoon, heel en veilig zijn ook haar motto. Ze is al jaren voorzitter van de bewonerscom-missie ‘De Witte Anna’, actief lid van de wijkraad Bezuidenhout én van de Bewonersraad van Haag Wonen. Daarnaast is ze voortrekker van diverse nieuwe initiatieven. Een van haar laatste initiatieven is het aanbrengen van wandschilderingen in het flatgebouw waar zij ook woont.
Joke Krijgsman is absoluut niet de enige in haar wijk die op vrijwillige basis aan het werk is. Het is echter haar enthousiasme en gedrevenheid die voor de overige vrijwilligers een stimulans is om door te gaan.


Sinds 2000 heeft Haag Wonen een jaarlijkse prijs in het leven geroepen: de Haag Wonen Stimuleringsprijs. Jaarlijks wordt een vrijwilliger of instelling, die zich inzet voor de leefbaarheid in een Haagse wijk, in het zonnetje gezet. Aan deze prijs is een trofee verbonden, waarvan de prijswinnaar een kleiner formaat ontvangt om te behouden. Daarbij ontvangt men een geldprijs ter waarde van € 2.250 die de winnaar vrij mag besteden aan een of meerdere goede doelen in haar/zijn wijk.