Vrijgegeven voor inspraak: Snelle en veilige fietsroute van Leidschenveen via Bezuidenhout naar de binnenstad

Den Haag werkt aan logische, snelle en veilige fietsroutes van de randen van de stad naar het centrum. Het gaat om bestaande fietsroutes waarvan delen op dit moment niet goed zijn ingericht voor fietsers. Er ontbreken bijvoorbeeld fietspaden of oversteekplekken zijn onoverzichtelijk. Er is nu een ontwerp gemaakt voor de ontbrekende of onveilige delen in de fietsroute vanuit Leidschenveen. De route loopt vanuit de binnenstad via het Prins Bernhardviaduct, de Juliana van Stolberglaan, de IJsclubweg, het Schrepelpad, de fietsbrug A4 en het Nieuweveensepad naar Zoetermeer. 
Het ontwerp van de fietsroute is vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 5 augustus tot en met 29 september 2013. De stukken zijn in te zien via de website van de gemeente Den Haag, bij het Haags Informatiecentrum in het stadhuis (Spui 70) en  de stadsdeelkantoren Haagse Hout (Loudonstraat 95) en Leidschenveen-Ypenburg (Brigantijnlaan 303). 
Aanpassingen fietsroute
Het ontwerp bevat nieuwe of betere voorzieningen op vijf locaties in de fietsroute. Zo kunnen fietsers straks vanaf het Prins Bernardviaduct rechtdoor rijden over een fietspad tot aan de kruising met de Nieuwe Haven. Nu is hier nog een onoverzichtelijke situatie, waarbij fietsers de tram moeten kruisen als ze richting het centrum gaan. 
 
Langs de Juliana van Stolberglaan en de IJsclubweg wordt het fietspad doorgetrokken tot aan het Stuyvesantplein. Tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg komen fietsstroken in rood asfalt. De oversteek voor fietsers bij de IJsclubweg en Carel Reinierszkade wordt overzichtelijker en veiliger.
Hiermee geeft de gemeente Den Haag ook gehoor aan het burgerinitiatief IJsclubweg, waarin is gevraagd om de kruising veiliger te maken. Op de IJsclubweg komen fietspaden in rood asfalt in plaats van de huidige fietsstroken. Om oversteken voor fietsers gemakkelijker te maken, krijgen de kruisingen met de Juliana van Stolberglaan en de Carel Reinierszkade een middeneiland. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor auto’s die vanaf de IJsclubweg afslaan naar de Juliana van Stolberglaan. Het middeneiland op de kruising met de Carel Reinierszkade zorgt er ook voor dat het niet langer mogelijk is linksaf te slaan van en naar de IJsclubweg. Hierdoor zal het autoverkeer op de Carel Reinierszkade afnemen. 
Het Schrepelpad wordt in de nieuwe situatie ingericht als een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben en auto’s te gast zijn. Het bruggetje vlak voor het talud van het fietsviaduct wordt breder en vlakker. Op het gedeelte van de fietsverbinding dat door Leidschenveen loopt, wordt de kruising met de Tiber voorzien van borden om automobilisten attent te maken op overstekende fietsers. De fietsroute bij de Veenweg wordt ook ingericht als fietsstraat, zodat fietsers voorrang hebben. Tenslotte wordt de hele route langs het Nieuweveensepad, het fietspad pal langs de A12, voorzien van verlichting.