Vraag subsidie voor zonnepanelen op uw dak aan

De gemeente Den Haag stelt in 2012 weer subsidie beschikbaar voor de aanleg van zonnepanelen. Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen van 1 maart tot en met 1 mei 2012 een aanvraag indienen.
De gemeente wil op deze manier het gebruik van duurzame energie aanmoedigen. In 4 jaar tijd wordt er bijna € 2 miljoen beschikbaar gesteld.

Open inschrijving
De subsidie wordt gegeven op basis van een open inschrijving. Aanvragers geven zelf aan hoeveel vermogen in Wattpiek zij willen plaatsen en welke financiële bijdrage zij hiervoor van de gemeente willen ontvangen.

De inschrijver die de laagste financiële bijdrage per Wattpiek aanvraagt, krijgt als eerste subsidie. Op deze manier wordt zoveel mogelijk duurzame stroom opgewekt met de beschikbare middelen.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Vragen? Mail naar subsidiezonnepanelen2012@denhaag.nl.

In 2011 plaatsten 134 particulieren en 24 bedrijven gezamenlijk 2.845 zonnepanelen met subsidie. Hopelijk wordt de regeling in 2012 net zo’n succes.

Regeling 2011
Wie in 2011 subsidie kreeg heeft schriftelijk bericht ontvangen. Stuur het formulier (voor bewoners of bedrijven) naar:
College van Burgemeester en Wethouders
Dienst Stadsbeheer / Milieu en Vergunningen / Zonnepanelensubsidie 2011
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

U kunt het onderstaande formulier inclusief alle bijlagen ook scannen en per e-mail versturen naar subsidiezonnepanelen@denhaag.nl.
Formulier subsidievaststelling voor bewoners (PDF, 20 kB)
Formulier subsidievaststelling voor bedrijven (PDF, 20 kB)

Zie ook
Den Haag CO2-neutraal in 2040