Voortgang aanpak gevaarlijke oversteek IJsclubweg stelt teleur

In 2012 heeft de  Vereniging van Eigenaren aan de Carel Reinierszkade 293-303  het burgerinitiatief Gevaarlijke oversteek IJsclubweg aan de Haagse gemeenteraad aangeboden. De wethouder was eerst niet van plan het punt aan te pakken maar liet zich door de trekker, Antoinette Jans, overtuigen. Antoinette Jans is nu teleurgesteld over de voortgang.
“Ik ben gesteund door 750 handtekeningen, en dat motiveert me”, zegt Antoinette Jans. “Maar ik ben helemaal niet enthousiast over de voortgang. Laatste voerde ik een gesprek met de projectleider. Daar kwam uit dat het hele plan voor de fietsroute van de oversteek IJsclubweg via de Juliana van Stolberglaan naar de Laan van Nieuw Oost-Indië wel steeds mooier wordt, maar dat het ook héél lang duurt. Het wordt op zijn vroegst tweede helft 2016”. 
“Ik ben erg teleurgesteld, zeker omdat de wethouder toegezegd heeft dat de oversteek met voorrang aangepakt zou worden”, vertelt ze. “En van de verbeteringen die nu aangebracht zijn, blijft niet veel over”.
Parkeerplaatsen aan de IJsclubweg komen weer terug
De parkeerplaatsen aan de IJsclubweg aan de kant van de volkstuinen komen allemaal weer terug, ook de nu opgeheven plaatsen. De wachtende fietsers kijken weer aan tegen auto’s en busjes. Ik ben er niet zeker van dat de mogelijkheden om passerend autoverkeer aan te zien komen, weer beperkt worden. De gemeente heeft toegezegd dat ze deskundigen op het gebied van veiligheid er naar laten kijken. Antoinette Jans wil zelf ook de Fietsersbond inschakelen
Er komt weer een boom
Er komt weer een nieuwe boom op de plek tussen de laatste parkeerplaats aan de kant van de molen en het fietspad. De wachtende fietsers kijken daar weer tegenaan.
Het huidige fietspad richting tunneltjes wordt vervangen door twee losse fietsstroken
Het parkeerterrein bij de molen wordt verlegd richting Mariahoeve. Dat is mogelijk omdat de grond van de gemeente is. Zo ontstaat er ruimte om het fietspad richting tunneltje aan de kant van de molen te splitsen in twee fietsbanen. Het huidige pad is fietsbaan richting Voorburg en sluit beter aan op de Carel Reinierszkade. De nieuwe fietsbaan komt meer richting Mariahoeve te liggen en sluit dan direct aan de op Carel Reinierszkade, aan de kant van de weg waar de fietser ook thuis hoort.
Losliggend fietspad aan de kant van de volkstuinen
Langs de IJsclubweg komt een losliggend fietspad, tussen de (huidige) parkeerplaatsen en de volkstuinen. Daarvoor moet een tot anderhalve meter van de volkstuinen (inclusief de brede haag) “ingeleverd” worden. De grond is van de gemeente. De gemeente is  nu in overleg met de ATV-Loolaan over de beëindiging van de huur van de strook grond van ongeveer 1,50 meter langs de IJsclubweg. 
Fietsoversteekplaats van anderhalve meter breed
Er komt een plaats óp de fietsoversteek van anderhalve meter breed. Dat is voldoende voor fietsers om een tussenstop te maken bij het oversteken. Dat maakt het ook mogelijk dat er tweerichtingsverkeer blijft op de Carel Reinierszkade, in tegenstelling tot de eerder plannen. Maar met de invoering van het Verkeerscirculatieplan in 2016 wordt het verkeer één richting. Dat zal het voor de fietsers ook niet gemakkelijk worden
En verder…
Vaststelling van het Voorontwerp zou begin 2015 kunnen gebeuren Uitwerking van het voorontwerp naar definitief ontwerp en het besteksgereed maken neemt normaal gesproken 1 jaar in beslag; dat betekent dat uitvoering in 2016 kan plaatsvinden. Daarbij moet nog wel worden afgestemd met werkzaamheden in de omgeving. Parallel lopende routes mogen immers niet gelijktijdig worden afgesloten. 
“De gemeente heeft toegezegd het plan aan verkeersdeskundigen voor te leggen”, zegt Antoinette Jans.  Ik zou ook wel willen dat de Fietsersbond er naar kijkt. Dáár heb ik vertrouwen in”.