Voorstel voor studentenwoning Koningin Marialaan

De roep om meer studentenkamers kreeg op de Provada gehoor. Plannen om meer ‘bedden’ of wooneenheden te realiseren in bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoorpanden, zijn op het Transformatieplein gepresenteerd. Het initiatief van de Architect, Vastgoedmarkt en Cobouw bracht architecten in contact met beleggers om leegstaand vastgoed een tweede leven te geven. Hierbij gold de locatie telkens als belangrijkste criteria voor een eventuele investering.
Tijdens het rondetafelgesprek ‘Waarom nu investeren in studentenwoningen’, dat op de Provada werd gehouden tussen Eva Huijgen (Bouwfonds REIM), Arne Dollen (Duwo) en Sandra Beenen (Gemeente Utrecht) onder leiding van Frank Uffen (Studenthotel), vielen telkens dezelfde woorden. De locatie maakt of kraakt de transformatie van een kantoorpand tot studentenhuisvesting. Studenten wonen het liefst dichtbij de stad, de universiteit en diverse voorzieningen.
Struikelblok
Het grootste struikelblok bij de realisatie van studentenwoningen is de regelgeving en de financiering. Door het puntensysteem ligt de huurprijs vast. Arne Dollen stelt voorop dat dit systeem in stand moet worden gehouden. Studentenkamers en daarmee het studeren moeten betaalbaar blijven. De markt is volgens hem echter groot genoeg om ook woningen te ontwikkelen in een hoger segment. Zo kan de studentenhuisvesting interessanter worden voor ontwikkelaars en beleggers.
Render van de nieuwe studentenhuisvesting in een huidig kantoorpand aan de Koningin Marialaan in Bezuidenhout Den Haag. Render Adriaan van Erk
Grootschalig
Een mix van studio’s en woongroepen is geliefd. Ook het project van de Adriaan van Erk-groep in Den Haag speelt hierop in. In het pand aan de Koningin Marialaan in de centrale en levendige wijk Bezuidenhout kunnen een groot aantal studentenwoningen worden gerealiseerd. Deze grootschaligheid heeft extra faciliteiten als bijkomend voordeel. In het souterrain is plaats voor een wijnbar, studieruimte en veel berging. Het dak is ingericht als gezamenlijk dakterras waar ook stadslandbouw kan plaats vinden. Het beheer zal in dergelijke ambitieuze projecten een belangrijk aandachtspunt zijn.
Toekomstbestendig
De herbestemmingsplannen voor deze niche moeten ook toekomstbestendig zijn. Nu is de woningnood hoog, maar de markt kan veranderen. Naast hoge eisen aan de locatie zullen dus ook hoge eisen aan de architectonische en bouwtechnische kwaliteit aan de woningen gesteld worden. Projectontwikkelaars moeten een afweging maken tussen de grootschaligheid van de projecten wat financieel aantrekkelijk is, en de kleinschalige sfeer waar de student vaak naar zoekt. De student vraagt uiteindelijk om een leefbare woonruimte.