Voorstel voor invoering van betaald parkeren in heel Bezuidenhout Oost

Wethouder Peter Smit komt één dezer dagen met een voorstel om betaald parkeren in te voeren in geheel Bezuidenhout Oost.

In Bezuidenhout Oost geldt momenteel slechts in een beperkt aantal straten betaald parkeren met een werkingtijd van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. In het gedeelte dat gelegen is de Pahudstraat, Carel Reinierszkade en de IJsclubweg kan men nu nog vrij parkeren. In dit laatste gedeelte ervaren bewoners zowel overdag, ’s avonds, als ’s nachts parkeeroverlast.

Vanwege eenduidigheid in de buurt is het wenselijk om het betaald parkeren zodanig uit te breiden, dat de hele buurt binnen één regeling valt. Vooralsnog wordt gekozen om in heel Bezuidenhout-Oost uit te gaan van de bekende werkingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur. Het voorstel is om dit op 1 december 2012 in te laten gaan. De uurprijs zal dan €1,70 bedragen.

De gemeente geeft aan dat het wenselijk is om het betaald parkeren op termijn te laten gelden tot 24.00 uur. Maar dat kan pas als er fors meer parkeergelegenheid (ruim 155 plekken) beschikbaar is. Herinrichting van de straten zou kunnen in combinatie met het vernieuwen van de riolering en het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Maar daar kan de gemeente pas op zijn vroegst in het najaar van 2012 iets over zeggen.

Na dit besluit zal een aantal communicatie-activiteiten richting bewoners worden opgestart. Te denken valt aan onder meer:
– Binnen 14 dagen versturen van een bewonersbrief met een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst;
– daarna volgt een inloopavond in Bezuidenhout-Oost waar medewerkers van de gemeente aanwezig zijn om de aanstaande maatregelen toe te lichten;
– na de zomervakantie volgt een herinneringsbrief;
– tevens zullen bewoners worden geïnformeerd over de wijze waarop parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd.

Lees de nota met het voorstel
https://docs.google.com/open?id=0BxiG0bLUGGGhbnpXcnBvRXY3bnM