Voorleesmomenten op de Haagse stadsboerderijen

Waarom voorleesmomenten op stadsboerderijen?
Doelstelling van deze actie is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind. Daarnaast is op ieder stadsboerderij ook een Kinderzwerfboekstation te vinden.

Reigershof, Reigersbergenweg (Haagse Hout), zat 2 februari, 14.00 – 15.00 uur. Groepen graag tevoren aanmelden via stadsboerderijen@denhaag.nl met vermelding locatie.