Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Koningin Marialaan 15-17

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 23 september 2011 en ligt met ingang van die datum ter inzage.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 8 september 2011, nr. 102, op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een locatie is gelegen in het bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden (een appartementencomplex en winkelruimte t.p.v. Koningin Marialaan 15-17.).


Lees verder op https://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/Haagse-Hout/to/Koningin-Marialaan-1517.htm