Volkstuin ATV Loolaan: een eigen groen plekje in de stad (video)

Dennis Simonis
Veel mensen gaan meer en meer dingen doen buitenshuis en daar past dan vaak een volkstuintje bij. Wij van Haagse Dingen bezochten een aantal van die mensen die hun hart en ziel stoppen in hun groene plekje ver van huis.
Dit plekje bevindt zich aan de rand van de wijk Bezuidenhout. Een uniek groengebied: de Schenkstrook. Op een deel van deze strook liggen de volkstuinen van Amateurtuindersvereniging Loolaan tussen de woonwijk en de spoorlijn, aan weerszijden van de Nieuwe Veenmolen. Bewoners van regio Den Haag kunnen komen voor een volkstuin op dit terrein. Ondanks dat de treinen steeds voorbij razen, is het goed toeven daar tussen het groen, want na tijdje er rondgelopen te hebben verdwijnen die geluiden en raak je verslaafd aan de rust van zoemende bijtjes en de wind rond de huisjes. Sjaak, Trees, Marian, Ton en Fleur laten hun kleine paradijsje zien en vertellen wat nou hun groene wereld voor hun betekent.
Op de ATV Loolaan is het mogelijk de tuin -binnen eenvoudige regels- naar eigen wens in te richten. Zo kunt u er echte siertuinen vinden, waar bloemen en een strak geknipt gazon de volkstuin vullen en tuinen waar het grootste deel van de volkstuin gereserveerd is voor de teelt van groenten en fruit. Daar hebben maïs, druiven, pompoen en meer traditionele groenten sla, andijvie en tuinbonen de overhand. De meeste volkstuinen echter zijn een combinatie van sier- en moestuin.
Het blijkt dat de tuinhobby aantrekkingskracht uitoefent op een brede laag van de bevolking. Daardoor is de opbouw van het ledenbestand zo divers. Zowel wat maatschappelijke achtergrond als wat leeftijd betreft: dertigers, jonge gezinnen maar ook ouderen, waarvan een enkeling zelfs het ontstaan van de vereniging heeft meegemaakt.
ATV Loolaan werd opgericht op 23 november 1954 en is indertijd ontstaan door het samenvoegen van een aantal ‘vrije’ tuinen die reeds aanwezig waren. In 1994 werd tweederde van het complex verplaatst van het terrein aan de Laan van Nieuw Oost Indië -waar nu de kantoren staan- naar de huidige locatie rondom de Nieuwe Veenmolen. Hierdoor bestaat de vereniging uit drie aaneensluitende delen, waarvan het deel tussen het water van de Schenk en de spoorlijn het ‘oorspronkelijke’ deel is.