Villa Sophie opgeleverd

19 maart jl. is het transformatieproject De Sophie in Den Haag op. Het voormalige kantoorpand aan de Koningin Sophiestraat 120-130 in Den Haag is getransformeerd naar 67 woningen door Villa Sophie BV, een ontwikkelcombinatie van Local en Trebbe Wonen. Het merendeel van de woningen zijn vrijesector huurwoningen in het middeldure segment.

Hoogwaardige afwerking en een fantastische locatie

Het kantoorpand in de wijk Bezuidenhout stond al enkele jaren voor een groot deel leeg. In 2016 kocht Villa Sophie BV het kantoorpand aan, met het plan deze te transformeren naar appartementen. In het kantoorpand zijn, naar een ontwerp van Atelier Pro in combinatie met B+M, 67 appartementen met een oppervlak variërend van 58 m2 tot 133 m2 gerealiseerd. De variatie in appartementen is groot; zo zijn er doorzonappartementen, eenzijdige appartementen en maisonnettes.

Belangrijk voor het geheugen van de stad

Dennis Wedding, portfolio manager van het Amvest Residential Core Fund: “Transformatieprojecten als De Sophie kunnen de druk op de woningmarkt op korte termijn verlichten. Het is doorgaans sneller dan nieuwbouw en we geven een pand weer nieuw leven voor de komende pakweg 50 jaar. Dat is per definitie duurzaam.” De Sophie ligt op een unieke locatie in de gewilde wijk Bezuidenhout, met een diversiteit aan voorzieningen zoals scholen, kantoren, horeca, openbaar vervoer en een park om de hoek.

Luxe kwaliteit en woongenot

Een transformatie brengt bijzondere voordelen met zich mee. De bewoners van Koningin Sophie hebben bijvoorbeeld beschikking over de (bestaande) parkeergarage onder het gebouw. De appartementen hebben hoge plafonds en hoge ramen. Ook voor de wijk levert de transformatie voordelen op. De verpaupering van leegstaande panden wordt met transformatie een halt toegeroepen en het voegt een nieuwe dynamiek aan de wijk toe. “Wij zien dat de toegevoegde waarde van transformeren veel groter is dan alleen het hergebruik van een gebouw” aldus Phlip Boswinkel van Local. “De hoge ramen geven daglicht tot diep in de woning, en het hoge plafond geeft een luxe gevoel en geweldig woongenot.”

Een duurzaam tweede leven

Duurzaamheid speelt een grote rol in transformatie van bestaand vastgoed, zo ook bij De Sophie. In De Sophie komen twee belangrijke duurzaamheidsthema’s samen; circulair bouwen en energiezuinigheid. Met deze transformatie is zoveel mogelijk van het aanwezige materiaal hergebruikt, zoals bijvoorbeeld de geveldelen en het bestaande skelet is intact gehouden. De woningen zijn energiezuinig (energielabel A) en beschikken over een optimaal wooncomfort. De algemene ruimten van De Sophie zijn door de plaatsing van pv-panelen energieneutraal. Hein Stooker, directeur Trebbe Wonen, is trots op het duurzaamheidsniveau van De Sophie. “Dit kantoorpand stond al lange tijd leeg. Met de transformatie geven we het pand een duurzaam tweede leven. De Sophie heeft een ‘stralende’ uitstraling gekregen waar mensen straks met plezier wonen en het heeft een positieve uitwerking op de omgeving.”