Vijfentwintigste buurthuis van de toekomst bij VUC feestelijk geopend

Wethouder Karsten Klein (Jeugd, Welzijn en Sport) heeft vanavond het vijfentwintigste buurthuis van de toekomst op feestelijke wijze geopend. Deze eer viel Sportvereniging VUC in Bezuidenhout te beurt. De mijlpaal werd gevierd met een borrel, een walking dinner en een optreden van The Pianotoppers. 
Wethouder Klein:  “In april 2012 hebben we het eerste Buurthuis van de Toekomst geopend en ik ben dan ook bijzonder verheugd dat we zo’n anderhalf jaar later deze mijlpaal kunnen vieren.  Bij het Buurthuis van de Toekomst draait het niet alleen om efficiënt gebruik van bestaand vastgoed maar ook om het verbinden van organisaties met een verschillende achtergrond.  De samenwerking van bv. sportclubs met wijkverenigingen en bedrijven leidt tot een bruisende wijk”. 
Een buurthuis van de toekomst houdt in dat maatschappelijke organisaties gezamenlijk gebruik gaan maken van bestaande accomodaties.  Zo stellen bijvoorbeeld sportkantines, verzorgingstehuizen of  scholen hun ruimte beschikbaar voor andere maatschappelijke organisaties.  Door  slim gebruik te maken van bestaande gebouwen en door  vraag en aanbod van activiteiten en ruimten digitaal aan elkaar te koppelen, worden leegstand vermeden en multifunctionele ontmoetingsplekken gecreëerd.