Vette klei op het fietspad in Marlot

Bewoners van ons mooie Bezuidenhout gaan vaak wandelen in het Haagse Bos of Marlot. Eind vorige jaar heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een standaard dijkverzwaring in Marlot uitgevoerd. De sloot langs het fietspad van Marlot vormt de grens tussen het landgoedpark en de bossen en weilanden van Reigersbergen. Deze sloot staat rechtstreeks in verbinding met groot open water en het landgoed Marlot zou bij ernstige storm en extreem hoog water bedreigd kunnen worden.

Het werk leek uit te monden in een natuurvriendelijke oever met een glooiend profiel in de oever waarbij zelfs een plasdrasoever ontstond. Er leek ook ruimte voor extra waterberging tijdens langdurige en heftige buien te komen. Verhogen van de kade aan de kant waar bomen staan was lastig. Daarom werd het fietspad met klei opgehoogd. Het fietspad dient nu als dijkje. Daar kunnen de Bezuidenhouters hun voordeel mee doen.
Daar was Antoinette Jans, Bezuidenhoutse en trekker van het succesvolle initiatief Gevaarlijke oversteek IJsclubweg, heel blij mee. “Als hardloper kan ik genieten van de natuur” zegt ze. Niet logisch was dat de natuurvriendelijke oever aan de schaduwkant lag. Maar later bleek ook dat er vette klei gestort werd tussen de bomen! Marlot ligt op een oude strandwal en de bodem van het landgoed bestaat vooral uit zand met een toplaagje van humus. Als je daar een vette kleilaag overheen legt, zal dat de ondergrond afsluiten en kan regenwater niet meer de grond in. De bomen kunnen natte voeten krijgen en dood gaan. En het ecologisch evenwicht van bodemleven en planten wordt ernstig verstoord. 
“De aannemer heeft gras ingestrooid en straks krijgen we hoog opschietend fluitenkruid en brandnetels langs het fietspad” zegt Antoinette. “Die verdringen dan de paddenstoelen en kleinere boskruiden dit van oorsprong op de bosgrond van Marlot groeien.”
Antoinette doet mee met de verkiezingen voor de waterschappen op 18 maart a.s. Als financieel deskundige is ze nummer twee op de lijst bij de Algemene Waterschapspartij. En vrouwen horen in een modern bestuur. Antoinette: “Net zoals ik me met hart en ziel ingezet heb voor het burgerinitiatief, ga ik hier ook achteraan. Maar dan moet ik wel voldoende stemmen krijgen!” Zie ook www.algemenewaterschapspartij.nl.