Verzorgingstehuis Cato (Bezuidenhoutseweg) blijft onder intensief toezicht van de inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft opnieuw een lijst gepubliceerd met de namen van verpleegzorginstellingen die extra aandacht vergen van de inspectie omdat de kwaliteit van de zorg onvoldoende is. De inspectie constateert dat de verpleeginstellingen hard bezig zijn met het werken aan verbeteringen. Er zijn echter nog acht instellingen in Nederland die in de hoogste alarmklasse vallen. Daarvan is de Stichting Cato, met een vestiging aan de Bezuidenhoutseweg, er één van.

De instelling is ingedeeld in categorie 1: “Intensief vervolgtoezicht”. Dit betekent dat in korte tijd meerdere (onaangekondigde) toezichtbezoeken aan verschillende locaties binnen een organisatie plaats vinden en daarnaast waar nodig meerdere bestuursgesprekken. Op basis daarvan geeft de inspectie een oordeel over de gehele zorgorganisatie. Dit oordeel kan vervolgens leiden tot toezicht- en handhavingsinterventies.

Lees hier de brief van de inspectie aan de Raad van bestuur van Cato.