Vervolg subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse Wijken

250.000 euro voor duurzame wijkinitiatieven
De subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse Wijken krijgt een vervolg. De subsidie is bedoeld voor Hagenaars die op wijkniveau samen willen werken aan energiebesparing en reductie van CO2. Voor de uitvoering van Duurzaamheid door Haagse Wijken 2014 is een bedrag van 250.000 euro gereserveerd.
Burgers, bedrijven en instellingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie als zij een duurzaam projectidee voor en met de wijk bedenken. Het initiatief moet leiden tot energiebesparing en CO2-reductie. Er kan maximaal 8000 euro per projectidee worden aangevraagd. Per stadsdeel worden er maximaal drie aanvragen goedgekeurd maar uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk.
Wethouder Baldewsingh (Duurzaamheid): “Den Haag heeft veel actieve bewoners die vaak goede ideeën hebben op het gebied van duurzaamheid. Met deze subsidieregeling wil de gemeente hen helpen om deze ideeën ook uit te voeren. Gemeente en bewoners werken zo samen aan een klimaatneutrale stad in 2040”. 
 
Duurzaamheid door Haagse Wijken 2012
De nieuwe subsidie is een samenvoeging van Duurzaamheid door Haagse Wijken- planvorming en Duurzaamheid door Haagse Wijken-projectontwikkeling, die vorig jaar bestond. Daaruit zijn onder meer projecten op het gebied van zonnepanelen, restwarmtekoppeling en stadslandbouwprojecten gefinancieërd. De regeling heeft in totaal 26 initiatieven opgeleverd, waarvan er vijf al worden uitgevoerd.
De nieuwe regeling Duurzaamheid door Haagse Wijken 2014 gaat op 21 februari in en loopt tot 1 november. Deelnemers hebben tot 1 april de tijd om een aanvraag in te dienen. Daarna worden de ideeën uitgewerkt tot uitvoerbare projectplannen.
Bijeenkomsten
Op 11 maart organiseert de gemeente een inspiratiesessie, waar deelnemers zich voor kunnen aanmelden. Daarna komen er nog drie bijeenkomsten waarbij de deelnemers begeleiding krijgen voor bijvoorbeeld het maken van hun projectplan. Meer informatie over deze bijeenkomsten en de subsidieregeling is te vinden op www.duurzaamdenhaag.nl.