Vervanging populieren in Bezuidenhout

In Den Haag staan ongeveer 7.000 populieren die in de eindfase van hun leven komen. Zo’n 800 populieren zijn van zo’n slechte kwaliteit, dat ze een gevaar vormen voor de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek. Daarom worden ze gekapt en vervangen.

Hieronder vindt u informatie over de kapwerkzaamheden, de ingediende vergunningsaanvragen voor kap, de verleende omgevingsvergunningen en de bewonersbrieven voor Bezuidenhout. Meer informatie over de populieren, de noodzaak van vervanging, de onderzoeksresultaten en de planning vindt u op Vervanging populieren 2015-2016.

 

Carel Reinierszkade
Op de Carel Reinierszkade worden 2 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 15 december 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Het Kleine Loo
Op het Kleine Loo worden 21 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 15 december 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Reigersbergenweg
Op de Reigersbergenweg worden 22 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 14 december een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Schenkkade

Op de Schenkkade worden 15 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 26 november 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Vlaskamp
Op de Vlaskamp worden 14 populieren gekapt en vervangen. Hiervoor is op 27 november 2015 een vergunning verleend. Bekijk de vergunningsaanvraag en de bewonersbrief.

Zie ook