Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers gratis

Wethouder Karsten Klein (Welzijn) heeft woensdagmiddag 16 januari 2013 The Hungry Mind-oprichter Petra Brekelmans een uitvergroot exemplaar van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigd. Zo maakte hij bekend dat de gemeente Den Haag voortaan de kosten voor de VOG voor vrijwilligers vergoedt.
Verenigingen, clubs en stichtingen die werken met vrijwilligers en hen vragen om een VOG kunnen de kosten hiervoor bij de gemeente declareren. De verenigingen, clubs en stichtingen vergoeden op hun beurt de kosten aan de vrijwilliger.
Stimuleren vrijwilligerswerk
Deze regeling bestaat al via het Rijk voor sportclubs en voor de scouting, maar wordt nu uitgebreid naar andere organisaties die veel met vrijwilligers werken. Op deze manier wil de gemeente Den Haag het doen van vrijwilligerswerk verder stimuleren. 
Aanvragen
Organisaties kunnen de vergoeding aanvragen via Vergoeding kosten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.