Hoe zit het met vergunningen en bestemmingsplan

Voor de noodopvang kan geen bezwaar aangetekend worden. Het is een besluit van het College van B&W waarmee ze tegemoet komen aan verzoek van het Rijk om bij te dragen aan extra noodopvang.

Het pand heeft nu de functie kantoor. Om wonen toe te staan en de verbouwing mogelijk te maken zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarbij ook de bestemming tijdelijk wordt aangepast. Met een dergelijke tijdelijke vergunning is dat mogelijk voor een periode van maximaal 10 jaar.

Voor de huisvesting van statushouders wordt de verleende omgevingsvergunning  gepubliceerd en daarna zal de gebruikelijke bezwaarprocedure van toepassing zijn.