Vergunningaanvraag voor kap van 200 bomen bij volkstuinencomplexen tussen spoor en Schenkkade

De gemeente heeft op 17 augustus bekend gemaakt dat er twee vergunningaanvragen zijn ingediend om bij het Volkstuinencomplex Boekweitkamp en Volkstuinencomplex ’t Groene Oor, beide gelegen tussen de Schenkkade en de Spoorlijn resp 69 en 130 bomen te kappen.
In de bekendmakingen staat niet wie de aanvraag heeft ingediend noch waarom die is aangevraagd. Maar aangenomen mag worden dat het samenhangt met het feit dat de twee volkstuincomplexen moeten wijken voor bodemsanering en verkoop van het gebied. Eigenaar NS kwam tot dit besluit na onder andere geconstateerde bodemverontreiniging. Juridische acties van de volkstuineigenaren zijn tot dusverre zonder succes.

Deze publicatie betekent niet dat er vergunning en/of ontheffing is verleend of geweigerd. Leidt deze aanvraag tot een ontheffing, een vergunning of een ontwerpbesluit dan wordt deze gepubliceerd, daarna is het mogelijk om de stukken in te zien en eventuele zienswijze in te dienen of bezwaar te maken.
Deze bekendmaking geldt voor de aanvragen met een activiteit bouw, aanleg en/of monument ook als vooraankondiging van een mogelijke behandeling in de Haagse Welstands- en Monumentencommissie.

U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bekendmaking van het kappen van 69 bomen op volkstuinencomplex Boekweitkamp nabij Laan van Nieuw Oost-Indie

Bekendmaking van het kappen van 130 bomen op het volkstuinencomplex ’t Oor nabij de Laan van Nieuw Oost-Indie