Vergissing in bewonersbrief over nieuw parkeertarief Bezuidenhout

Op 9 februari 2011 is een brief verzonden aan vergunninghouders Bezuidenhout en Benoordenhout over de nieuwe tarievenstructuur voor betaald parkeren. In deze brief staat een foutieve begindatum vermeld.
In de brief staat dat de wijziging tarief bewonersparkeervergunning op 1 april 2010 ingaat. Dat moet zijn op 1 april 2011. Onze excuses voor deze vergissing.