Veel meer bezoekers Bezuidenhout.nl

In 2011 is er een sterke groei in het aantal unieke bezoekers aan de site Bezuidenhout.nl te zien geweest. In 2011 bezochten gemiddeld ruim 100 verschillende bezoekers de site per dag oftwel ongeveer 3000 unieke bezoekers per maand. In 2010 kwamen er gemiddeld 58 en in 2009 nog 46 unieke bezoekers per dag. 

De site werd in heel 2011 bijna 60.000 keer bezocht en daarbij werden ruim 200.000 pagina’s bekeken.

In totaal werden er 424 nieuwsberichten en activiteiten in 2011 op de site geplaatst.

Sinds mei kent de site ook een eigen Twitteraccount (@bezuidenhoutdh) en we hopen nog voor het jaareinde de honderdste volger te mogen verwelkomen. In totaal werden ruim 220 tweets “afgevuurd”, uiteraard allemaal over de wijk.

Verheugend is dat steeds meer mensen en instanties actief nieuws of activiteiten melden om op de site te zetten. Ook zijn er nu en dan verzoeken om informatie over prijzen van eventuele advertenties op de site. Het zou natuurlijk mooi zijn als ondernemers uit de wijk die iets onder de aandacht willen brengen van buurtgenoten dat (ook) via de website gaan doen. En gezien het aantal bezoekers wordt dat zo langzamerhand wel interessant. Wellicht in 2012?

Wat wel in 2012 gaat gebeuren is dat het bewonersvereniging van Bezuidenhout-West ook in de site gaat participeren. En daarnaast natuurlijk dat we in oktober 10 jaar zullen bestaan!