Veel belangstelling subsidie dak- en vloerisolatie

Veel Hagenaars maken gebruik van de subsidieregeling voor dak- en vloerisolatie. Om te voorkomen dat de subsidiepot snel leeg raakt, is de regeling aangepast.
De gemeente wil iedereen een kans geven gebruik te maken van deze regeling. Daarom wordt het subsidiebedrag gewijzigd van  € 35 per vierkante meter naar € 20 per vierkante meter. Deze verandering gaat per 1 oktober 2012 in.

Bijstellen subsidiebedrag
Door het bijstellen van het subsidiebedrag kunnen meer Hagenaars hun woningen isoleren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een duurzaam Den Haag. Tot nu toe is er voor 60.000 vierkante meter isolatiesubsidie aangevraagd voor 860 woningen. Dit staat gelijk aan ongeveer 10 voetbalvelden.
De subsidie is bedoeld voor eigenaren van woningen die gebouwd zijn vóór 1985. Particuliere eigenaren, Verenigingen van Eigenaren of particuliere verhuurders kunnen de subsidie nog aanvragen tot 1 november 2014 (of zolang de voorraad strekt).

Voorwaarden en aanvragen
De subsidie voor de aanleg van dak- en vloerisolatie kan een bewoner geldt tot een maximum van 70% van de daadwerkelijke kosten. De werkzaamheden moeten volgens instructiebladen worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op duurzaam wonen.

Duurzaam Den Haag
Den Haag wil een duurzame stad zijn. Een stad die bestand is tegen klimaatverandering en die opwarming van de aarde tegenhoudt. Een groene stad met gezonde lucht, duurzame woningen, verantwoord ondernemen en een bloeiende economie. Bewoners, bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties werken hier samen aan. Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/duurzaamheid.