Vandaag 88 jaar geleden: Geheimzinnige moord op het Bezuidenhout

De 72-jarige weduwe K. V. H. O., wonende op het Bezuidenhout 395 is gistermiddag in haar woning met een scheermes van het leven beroofd. Haar huishoudster is zwaar aan den hals gewond. Conducteurs van lijn drie hebben den dader gegrepen. Tot kwart voor negen is hij in het huis door de politie en justitie verhoord. Hij blijft hardnekkig zwijgen.

Nader vernemen wij:
Omstreeks kwart voor vijf reed een tramwagen van lijn drie op het Bezuidenhout voorbij Overbosch. toen de bestuurder, „moord” hoorde roepen en opziende een vrouw van middelbaren leeftijd voor het raam van pand 395 zag staan, zwaar bloedend uit een wonde aan haar hals. Onmiddellijk remde de bestuurder. Ook de conducteurs en de passagiers in den wagen hadden het geroep gehoord en de menschen, die op straat voorbij gingen, schoten eveneens toe. De conducteur van den bij wagen greep het pakje noodverband, dat in alle tramwagens aanwezig is, en liep naar de vrouw om haar te verbinden.

Juist op dat moment kwam een als heer gekleed persoon kalm het huis uit. Hij had een pakje in de hand en liep de Cornelis van der Lijnstraat in. De bestuurder en de conducteur van den motorwagen volgden hem en zagen hoe hij het pakje in een tuin wierp, gelegen achter pand 391 op het Bezuidenhout. Later is het pakje opgehaald. Het bleek een bebloed scheermes te bevatten. De conducteurs begrepen heel goed, dat hier iets niet in orde was. Zij grepen den man aan en brachten hem naar het bewuste huis terug.

In de voorkamer lag mevrouw O. In een grooten plas bloed. Zij gaf geen teekenen van leven meer. Inmiddels waren surveilleerende agenten aangekomen. Die waarschuwden dc recherche en namen de bewaking van den verdachte over. De H.T.M. mannen, Beuger, D. Neyer en J. van der Velde, vervolgden hun dienst.

De dokter van den Geneeskundigen dienst constateerde den dood door verbloeding van mevrouw O. en nam de gewonde mee naar het R.K. Ziekenhuis in het Westeinde. De recherche begon het onderzoek. Achtereenvolgens kwamen in auto’s naar het Bezuidenhout, inspecteurs en hoofdinspecteur van de afdeeling C. Commissaris Pare hoofdcommissaris van ’t Sant. de waarnemend burgemeester dr. W.W. van der Meulen en vele leden van het parket. Ook dr. Schirm. de gemeente-apotheker en deskundige, werd opgeroepen en verscheen spoedig.

Tot kwart voor negen zijn de politie en justitie met den dader in het huis gebleven. Het stond zwart van de menschen op het Bezuidenhout. Bereden politie was noodig om het publiek op een afstand te houden. Van de politie vernamen wij, dat dc man hardnekkig weigert zijn naam op te geven en evenmin de beweegredenen tot zijn daad wil noemen. Hij had geen papieren bij zich, waaruit zijn identiteit kon worden vastgesteld. Enkele politiemenschen kenden hem wel van gezicht.

De arrestantenwagen werd op het trottoir gereden en snel werd de arrestant overgebracht. Voor het huis bleef bewaking. Op het hoofdbureau van politie deelde de hoofdcommissaris ons mede, dat de man intusschen herkend was. Men was op huiszoeking uit.

Verdere inlichtingen verstrekte men niet. Men wilde eerst liet nader onderzoek afwachten. Wel werd medegedeeld, dat de huishoudster het naar omstandigheden redelijk wel maakte. Naar menschelijke berekening verkeert zij niet in levensgevaar.

Buren wisten te vertellen, dat de man ’s morgens ook al aan het huis geweest was. Van andere zijde hoorden wij, dat de oude dame den man zelf had opengedaan. De huishoudster was in de keuken bezig aardappelen te schillen. Verder doen de meest fantastische verhalen de ronde. Op dit oogenblik is niet na te gaan, wat daar waar van is.