Vanaf 26 augustus een jaar lang werkzaamheden ter vervanging brug Laan van NOI over de Schenk

Geachte mevrouw, heer,
De brug op de Laan van Nieuw Oost-Indië – Schenkkade is oud en aan vervanging toe. De houten fundering van de brug is ruim 80 jaar oud. De brug wordt gesloopt en er komt een compleet nieuwe brug voor terug die voldoet aan de eisen van deze tijd. In het najaar van 2013 start de gemeente Den Haag met vervanging van de brug. Het werk zal ongeveer een jaar gaan duren. Met deze brief wil ik u alvast informeren over de werkzaamheden en wat dit betekent voor de bereikbaarheid van het gebied.
Werkzaamheden
De oude brug wordt gesloopt en er komt een geheel nieuwe brug voor in de plaats. De werkzaamheden beginnen in het najaar van 2013 en duren naar verwachting tot eind 2014.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is ruimte nodig. Daarom worden kabels en leidingen in en rondom de brug verlegd en nabijgelegen bomen en struiken verwijderd. Zodra de brug klaar is worden nieuwe bomen terug geplant.
Planning
De vervanging van de brug wordt in twee delen uitgevoerd. Het werk start met het vervangen van brug en wegdek in de richting van Scheveningen. Wanneer dit klaar is, wordt in fase twee gewerkt aan het brugdeel in de richting van Voorburg.
Bereikbaarheid
Door de brug in twee fases uit te voeren, kan tram 2 tijdens de werkzaamheden blijven rijden. Ook voetgangers en fietsers kunnen van de brug gebruik blijven maken. Lokaal autoverkeer wordt omgeleid via de nabij gelegen bruggen. Voor doorgaand autoverkeer en bus 23 worden omleidingen ingesteld.
Meetpunten
Om te voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden schade ontstaat, controleert de gemeente met meetpunten (hoogteboutjes) de hoogteligging van de nabije bebouwing. Deze hoogteboutjes worden op een aantal plaatsen bevestigd. Ik vraag hiervoor uw begrip en medewerking. Ook wordt van een aantal panden foto’s van de voorgevels gemaakt om de huidige bouwkundige staat vast te leggen. Deze foto’s worden bij een notaris in bewaring gegeven.
Overlast
Tijdens de uitvoering is overlast helaas onvermijdelijk, wij zullen er echter zoveel mogelijk aan doen om deze te beperken.
Meer informatie
Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u aanvullende informatie over de werkzaamheden en de exacte planning. Voor actuele informatie over de werkzaamheden aan de brug verwijs ik u graag naar www.denhaag.nl/bereikbaarheid. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met de gemeente Den Haag via het telefoonnummer 14070.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts
Stadsdeeldirecteur Haagse Hout”